bip.gov.pl
RSS
A A A K
SmodBIP

Rejestr zmian

Rejestr zmian - dodatkowe zbiorcze zestawienie wszystkich modyfikowanych dokumentów.
 • Strona główna (z dnia: 10.10.2013, zmiana z dnia 10.10.2013)
  powód wprowadzenia zmiany:
  Aktualizacja
 • Status prawny (z dnia: 10.10.2013, zmiana z dnia 15.10.2013)
  powód wprowadzenia zmiany:
  Aktualizacja
 • Kierownictwo (z dnia: 10.10.2013, zmiana z dnia 10.01.2014)
  powód wprowadzenia zmiany:
  Aktualizacja
 • Strona główna (z dnia: 10.10.2013, zmiana z dnia 10.10.2013)
  powód wprowadzenia zmiany:
  Aktualizacja
 • Strona główna (z dnia: 10.10.2013, zmiana z dnia 10.10.2013)
  powód wprowadzenia zmiany:
  Aktualizacja
 • Przetargi (z dnia: 10.10.2013, zmiana z dnia 01.03.2017)
  powód wprowadzenia zmiany:
  Aktualizacja
 • Strona główna (z dnia: 10.10.2013, zmiana z dnia 04.06.2019)
  powód wprowadzenia zmiany:
  zamieszczenie informacji o inspektorze ochrony danych
 • Status prawny (z dnia: 15.10.2013, zmiana z dnia 04.03.2014)
  powód wprowadzenia zmiany:
  Aktualizacja
 • Kierownictwo (z dnia: 10.01.2014, zmiana z dnia 08.09.2015)
  powód wprowadzenia zmiany:
  Zmiana na stanowisku Wicedyrektora Kujawsko-Pomorskiego Centrum Edukacji Nauczycieli we Włocławku
 • Status prawny (z dnia: 04.03.2014, zmiana z dnia 12.05.2020)
  powód wprowadzenia zmiany:
  Zamieszczenie nowej uchwały o zmianie statutu
 • Kierownictwo (z dnia: 08.09.2015, zmiana z dnia 13.11.2018)
  powód wprowadzenia zmiany:
  Zmiana nazwiska dyrektora
 • Kierownictwo (z dnia: 13.11.2018, zmiana z dnia 02.12.2019)
  powód wprowadzenia zmiany:
  Odwołanie wicedyrektora
 • Strona główna (z dnia: 04.06.2019, zmiana z dnia 27.08.2020)
  powód wprowadzenia zmiany:
  błąd w nazwie
 • Kierownictwo (z dnia: 02.12.2019, zmiana z dnia 15.01.2020)
  powód wprowadzenia zmiany:
  aktualizacja
 • Status prawny (z dnia: 12.05.2020, zmiana z dnia 12.05.2020)
  powód wprowadzenia zmiany:
  dodanie wpisu "zmiana statutu"
 • Zamówienia Publiczne - Inne informacje (z dnia: 01.03.2017, zmiana z dnia 01.03.2017)
  powód wprowadzenia zmiany:
  Aktualizacja
 • Zamówienia Publiczne - Inne informacje (z dnia: 01.03.2017, zmiana z dnia 01.03.2017)
  powód wprowadzenia zmiany:
  Aktualizacja
 • Zamówienia Publiczne - Inne informacje (z dnia: 01.03.2017, zmiana z dnia 28.03.2017)
  powód wprowadzenia zmiany:
  Aktualizacja pliku
 • Zamówienia Publiczne - Inne informacje (z dnia: 28.03.2017, zmiana z dnia 28.03.2017)
  powód wprowadzenia zmiany:
  Aktualizacja pliku
 • Zamówienia Publiczne - Inne informacje (z dnia: 28.03.2017, zmiana z dnia 28.03.2017)
  powód wprowadzenia zmiany:
  Aktualizacja pliku
 • Zamówienia Publiczne - Inne informacje (z dnia: 28.03.2017, zmiana z dnia 03.04.2017)
  powód wprowadzenia zmiany:
  Doprecyzowanie wartości zamówienia
 • Zamówienia Publiczne - Inne informacje (z dnia: 03.04.2017, zmiana z dnia 20.06.2017)
  powód wprowadzenia zmiany:
  Aktualizacja pliku
 • Zamówienia Publiczne - Inne informacje (z dnia: 20.06.2017, zmiana z dnia 22.08.2017)
  powód wprowadzenia zmiany:
  aktualizacja
 • Zamówienia Publiczne - Inne informacje (z dnia: 22.08.2017, zmiana z dnia 05.03.2018)
  powód wprowadzenia zmiany:
  Aktualizacja na rok 2018
 • Zamówienia Publiczne - Inne informacje (z dnia: 05.03.2018, zmiana z dnia 26.02.2019)
  powód wprowadzenia zmiany:
  Dodanie planu postępowań o udzielenie zamówień na 2019 r.


Opublikował: Marcin Ćwikliński
Publikacja dnia: 05.03.2018
Podpisał: Marcin Ćwikliński
Dokument z dnia: 10.10.2013
Dokument oglądany razy: 11 539