bip.gov.pl
RSS
A A A K
SmodBIP
To jest wersja archiwalna z dnia 15.10.2013, zobacz aktualną wersję tej strony.
Zmiany wprowadzono z powodu: Aktualizacja

Status prawny

Organem prowadzącym dla Kujawsko-Pomorskiego Centrum Edukacji Nauczycieli we Włocławku jest Samorząd Województwa Kujawsko-Pomorskiego.

Nadzór pedagogiczny nad placówką sprawuje Kujawsko-Pomorski Kurator Oświaty.

Centrum Edukacji Nauczycieli we Włocławku działa na podstawie Statutu zatwierdzonego Uchwałą Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego nr XLIII/1081/10 z 1 marca 2010.

Tekst uchwały

Tekst statutu

Uchwały zmieniające:

Uchwała 1

Uchwała 2

Uchwała 3

Na mocy decyzji Kujawsko-Pomorskiego Kuratora Oświaty z 28 października 2008 roku Kujawsko-Pomorskie Centrum Edukacji Nauczycieli we Włocławku uzyskało status placówki akredytowanej.

Decyzja Kuratora o przyznaniu akredytacji

Uchwałą z 1 kwietnia 2010 roku Zarząd Województwa zatwierdził plan pracy placówki na 2010 rok.

Tekst uchwałyOpublikował: Marcin Ćwikliński
Publikacja dnia: 15.10.2013
Podpisał: Marcin Ćwikliński
Dokument z dnia: 10.10.2013
Dokument oglądany razy: 2 053